main menu

Start O nas Usługi Oferta Kontakt

Witamy serdecznie

Jesteśmy firmą brokerską zajmującą się kompleksową obsługą ubezpieczeniową zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i instytucji publicznych.

Opierając się na naszej wiedzy jak i ponad dwudziestoletnim doświadczeniu ubezpieczeniowym oferujemy Państwu propozycję pomocy w wyborze optymalnego programu ochrony ubezpieczeniowej.

O nas

Prowadzimy działalność od 1997 roku jako jedna z pierwszych firm brokerskich w kraju, obsługując Klientów na rynku lokalnym i krajowym. Nasi Klienci korzystają z opracowanych przez nas programów ubezpieczeniowych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorstwa.

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług zyskali dodatkowe korzyści począwszy od zwiększenia  bezpieczeństwa funkcjonowania firmy, przez wzrost wiarygodności, aż po zwiększenie płynności finansowej.

Obsługujemy Klientów między innymi w branżach: spożywczych, rolnych, paliwowych, transportowych, odzieżowych oraz wielu innych.

Usługi

Pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia opartych na przygotowanych programach ubezpieczeniowych, których bazę stanowią następujące grupy ubezpieczeń: majątkowe (od wszystkich ryzyk, od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przerw w działalności (utraty zysku)), techniczne (ryzyka budowlano—montażowe, sprzętu elektronicznego, maszyny od uszkodzeń, maszyny i sprzęt budowlany), transportowe (mienie w transporcie krajowym i międzynarodowym (Cargo), OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, OC spedytora), komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS, finansowe (ubezpieczenia kredytu kupieckiego, gwarancje kontraktowe, gwarancje celne), odpowiedzialności cywilnej (OC z tytułu prowadzonej działalności, OC członków zarządu, OC menadżerów, OC zawodowe, OC podmiotów leczniczych), ubezpieczenia osobowe, w tym grupowe na życie.

Uzupełnieniem są pozostałe ubezpieczenia specjalistyczne oraz ubezpieczenia oparte na szczególnych warunkach umów.

Oferta

Opierając się na naszej wiedzy jak i długoletnim doświadczeniu ubezpieczeniowym oferujemy Państwu propozycję pomocy w opracowaniu i wyborze optymalnego programu ochrony ubezpieczeniowej obejmującego: analizę istniejących ryzyk i zagrożeń oraz aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, przedstawienie optymalnych wariantów i zakresów ochrony, zebranie i przedstawienie propozycji ubezpieczeń od poszczególnych TU, wynegocjowanie w Państwa imieniu najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia - w tym warunków finansowych, zaproponowanie racjonalnego programu ochrony ubezpieczeniowej, pośredniczenie przy zawieraniu i wznawianiu umów ubezpieczenia na podstawie wcześniej zaakceptowanych przez Państwa warunków, przedstawienie propozycji zmian w zakresie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do zmieniających się warunków otoczenia jak i funkcjonowania firmy.

Ponadto, oferujemy swoim Klientom pomoc przy zgłaszaniu szkód i podczas procesu likwidacji, aż do wypłaty odszkodowania oraz szkolenia dla właścicieli i pracowników firm w zakresie tematyki ubezpieczeniowej.

Kontakt

ul. Przemysłowa 46a/63
61-541 Poznań
T +48 (61) 833 65 33
M +48 501 574 430, +48 602 396 837